Doorbouwen!

Apr 5, 2022

Doorbouwen.

Ondanks het barre lente weer wordt er stevig gebouwd om het Nederlandse woning tekort te verkleinen.
Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 woonhuizen tekort en daarnaast dreigt een eigen woonhuis voor veel mensen onbetaalbaar te worden.
Een hele generatie kan hierdoor de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit en de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond.

Ons kabinet wil zo snel mogelijk 100.000 woningen per jaar bouwen. Deze woningen moeten vooral voor starters, senioren en de middeninkomens gebouwd worden. Ten minste twee derde van de woningen moeten betaalbare huur- en koopwoningen worden.

Wij zijn er bijzonder trots op dat wij in het hele land ons steentje mogen bijdragen tegen het nijpende woning tekort.

#kuiphuis #kraanverhuur #bouwendnederland #vakmensen #trotsopdebouw

Media

Meer nieuws