Algemene Voorwaarden

Op alle door Kuiphuis Kraanverhuur B.V. gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Kuiphuis. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u op onze website via https://www.kuiphuis.nl/algemene-voorwaarden enwordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

aanvraag formulier

Rupskraan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.